Prywatność (rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Drogi Kliencie, informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 roku zmianie uległa Polityka prywatności-klauza informacyjna naszej firmy.

Zmiany te związane są z dostosowaniem dokumentacji i działań do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.   

Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych wymagające odrębnych zgód (nieopisanych poniżej) opatrzone są indywidualną klauzulą informacyjną znajdującą się w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nią przed udzieleniem tych zgód. Niniejsza klauzula informacyjna określa rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych których przetwarzanie przez administratora nie wymaga posiadania odrębnej zgody. Poniższa klauzula informacyjna wyszczególnia również Państwa prawa w zakresie przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUA Grupa SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. M.C.Skłodowskiej 25. NIP: 9290053876, REGON: 970032173, KRS: 0000122163.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Aqua Grupa SBS Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. (68) 456 76 02 lub adresem email [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy której jest Pan/Pani stroną - w szczególności umowy kupna/sprzedaży (zamówienie email, zamówienie poprzez sklep internetowy lub inną platformę handlowa online, zamówienie telefoniczne lub FAX), przygotowania oferty handlowej, umożliwienia kontaktu z wykorzystaniem poczty tradycyjnej lub komunikacji elektronicznej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest w szczególności: potrzeba zbierania danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring obiektów handlowych, usługowych i innych w których administrator prowadzi swoją działalność). 
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Google (oferujący usługę Google Analytics) - dane w zakresie prowadzenia analizy i statystyki odwiedzin stron internetowych. Pełna informacja nt. polityki prywatności Google dostępna tutaj. Inne podmioty na podstawie wymogów prawa i zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania umowy (w szczególności podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, celne i spedycyjne). 
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilno-prawnych licząc od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub innej relacji która była określona jako pierwotny cel przetwarzania danych osobowych (o których mowa w pkt.3).  
 7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy - w przypadku gdy składają Państwo zamówienie poprzez kontakt z nami, korzystając ze sklepów internetowych lub innych platform handlowych. 
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych na stronach WWW, korespondencji email, przesyłanej korespondencji (elektronicznej lub klasycznej) itp. Dane osobowe używane do celów statystycznych i analitycznych wizyt stron internetowych również podawane są dobrowolnie - dobrowolność ta wynika z możliwości wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej które determinują wysyłanie tych informacji w sposób automatyczny. 
 11. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora (o których mowa w pkt. 9-10) może skutkować ograniczeniami w funkcjonalności strony www, sklepu internetowego lub innej platformy handlowej online. Ograniczeniami związanymi z możliwością wykonania usługi lub zawarcia umowy. 
 12. Administrator danych osobowych korzysta z usług podmiotu przetwarzającego dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi kadr, płac, księgowości, windykacji, płatności, rekrutacji pracowników, szkolenia pracowników, obsługi związanej z zarządzaniem relacjami z współpracownikami, podwykonawcami i partnerami handlowymi. Podmiotem przetwarzającym wyżej wymienione zbiory danych jest "Eotech sp. z o.o." z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Dolina Zielona 24a. NIP: 973-09-02-062, REGON: 080189541, KRS: 0000283538.
 13. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  
 14. Pani/Pana dane będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej (Google). 

Akceptacja nowych regulaminów nie wymaga od Państwa żadnych działań. Jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian, możesz zgłosić nam taką dyspozycję mailowo, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]. W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: [email protected] i telefonicznie +48 (68) 456 76 02 od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 16:00.